De Trias Politica organisatie is begin 2005 opgehouden te bestaan. Een aantal producten en diensten zijn overgenomen door Acquisition Management Nederland bv.  
 
Het betreft ondermeer:


  • EasyTENDER  . Dit is een webapplicatie die uw organisatie ondersteunt bij het uitvoeren van Europese aanbestedingen volgens de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.
  • GovernmentContractAnalysis  . Op basis van onze databestanden over de laatste 10 jaar met informatie over overheidscontracten kunnen wij voor onze klanten interessante rapporten genereren.
  • ThesaurusBuilder  . Dit instrument helpt bij aanleggen van gestructureerde queries op uw financiële administratie of voor het ontsluiten van concernrelaties bij uw leveranciers.
  • PROCURE-LEX  . Dit is een databestand met alle relevante regelgeving uit de EURLEX, de CELEX en alle nationale wetgeving, regelgeving en jurisprudentie op de rechtsgebieden aanbesteden en mededingen.